۱۳۹۰/۷/۲۵    ۱۹:۱۸     بازدید:۳۱۶۳       کد مطلب:۵۱۱۲          ارسال این مطلب به دیگران

حکمت اسلامی ۱۳ »
  ،   معرفی کتاب
عنوان: مقدمه‌ای بر فلسفه اسلامی معاصر؛ نويسنده: دکتر محمد فنائی اشکوری؛ محل نشر: قم؛ ناشر:انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)؛ تاريخ نشر: زمستان ۱۳۸۹؛ نوبت چاپ: اول؛ صفحات: ۴۴۸؛

کتاب مقدمهای برفلسفه اسلامی معاصر، که جدید ترین اثر منتشر شده از دکتر محمد فنائی اشکوری است، دارای مقدمه، دوازده فصل و خاتمه است. در مقدمه به مباحثی کلی نظیر تعریف فلسفه، چیستی فلسفه اسلامی و تطورات آن و جایگاه فلسفه اسلامی در جهان معاصر پرداختهاند. در هر فصل ابتدا زندگینامهای کوتاه از فیلسوف مورد بحث همراه با توضیحاتی پیرامون آثار، نقش و جایگاه و سیره فلسفی وی بیان شده است. سپس به نقل و بررسی برخی از مهمترین نظریات آن فیلسوف پرداخته شده است.

 

فصل اول درباره امام خمینی است. مؤلف از میان آثار ایشان رساله طلب و اراده را انتخاب کرده تا گوشهای از تسلط امام بر حوزههای فلسفی، کلامی و عرفانی ایشان را نشان دهد. عینیت صفات حق با ذات و بررسی اراده و کلام حق تعالی، بحث جبر و تفویض و اراده انسانی و سعادت و شقاوت آدمی همراه با بررسی چند شبهه معروف در این زمینه برخی از مباحث طرح شده در این فصل است.

 

فصل دوم پیرامون نظرات علامه طباطبایی میباشد، شخصیتی که دین را بصورت عقلانی در دنیای نوین مطرح کرد. از امتیازات ایشان ورود مستقل به مباحث معرفت شناسی، خاصه طرح اعتباریات است که تأثیر مهمی در علوم اجتماعی دارد. بحث از چیستی فلسفه اولی و استفاده از روش برهان انی و ملزومات عامه در برهان های فلسفی و الهیاتی و استفاده از مبانی صدرائی با مشرب سینائی در حل مسائل مهم الهیات بالمعنی الاخص، حرکت و زمان و حرکت جوهری و عوالم طولی از مباحث این فصل میباشند.

 

فصل سوم درباره شهید مطهری میباشد. شرح و تقریر عمیق فلسفه اسلامی در آثار مختلف بویژه در کتاب شرح مبسوط منظومه و توجه به فلسفه های غربی معاصر از کارهای برجسته شهید مطهری نام برده شده است. وی با برجسته کردن مبحث معقولات ثانیه رویکرد جدیدی در معرفت شناسی گشوده است.

 

فصل چهارم از آراء مهدی حائری یزدی در دو حوزه بحث میکند: اول معرفت شناسی (شامل مباحث حقیقت علم، اقسام علم، وجود ذهنی و مطابقت، جعل مماثل و اتحاد عاقل و معقول) و دوم مواجهه ایشان با فلسفه غرب و طرح تخصصی فلسفه تطبیقی در مقایسه فلسفه اسلامی با فلسفه کانت و فلسفه تحلیلی.

 

فصل پنجم در مورد سید جلال الدین آشتیانی میباشد. نقش ایشان در احیاء میراث فلسفه اسلامی با تحقیق و شرح و انتشار آثار بزرگان گذشته، خدمات وی در زمینه تاریخ فلسفه اسلامی، و دفاعش از فلسفه و تفکر عقلی در برابر مخالفانی چون غزالی، اخباریان و مکتب تفکیک از مباحث این فصل است.

 

فصل ششم به شهید محمد باقرصدر اختصاص دارد. یکی از نوآوری های شهید صدر کتاب«الأسس المنطقیة للاستقراء» میباشد. شهید صدر با تکیه بر مکتب ذاتی که از ابتکارات خودشان است و کمک گرفتن از نظریه احتمالات راه جدیدی برای اعتبار استقرا بیان میکنند. مؤلف نظرات ایشان را تجزیه و تحلیل و بعضی از ثمرات این نظر را ذکر میکنند.

 

فصل هفتم به آراء استاد محمد تقی جعفری اختصاص دارد. مؤلف از وی به عنوان عالمی عقل گرا، مستقل و پرکاری که پاسخ جوی سوالات نو با توجه به معارف اسلامی، حکمت شعری و عرفانی و خرد ناب است یاد میکند. تعریف و بیان اقسام فلسفه و اشاره به اصول موضوعات آن، طرح مباحثی پیرامون معنا و هدف زندگی و فلسفه حیات و حیات معقول از خواندنی های این فصل میباشند. 

 

فصل هشتم به بیان کاوشهاهای استاد حسن زاده در معرفت نفس اختصاص دارد. به نظر مؤلف علامه حسن زاده تسلط کامل و اهتمام به متون فلسفی و عرفانی دارد و به اتقان و راهگشا بودن آن ها اعتماد دارد. وی کتب متعددی در معرفت نفس و ابعاد و احکام و احوال نفس و ارتباط آن با بدن و سایر عوالم طولی ( وعرضی ) نگاشته اند. مباحث مختلف معرفت النفس همچون تجرد نفس، بقاء و طی مدارج کمالی و لایقفی بودن سیر او تا مراتب فوق تجرد از مباحث این فصل است.

 

فصل نهم از اندیشه های آیت الله جوادی آملی مفسر قرآن و شارح حکمت و عرفان بحث میکند. ویژگی های حکمت متعالیه، طرح مهمترین بحث عرفان نظری یعنی وحدت وجود با تقریر و شیوهای جدید و اثبات وجود مطلق در قسمتی از این فصل آمده است و در قسمتی دیگر به نظرات ایشان در باره عقل و وحی، علم و دین، اسلامی سازی علوم و نقد مکتب تفکیک میپردازد.

 

مؤلف در فصل دهم از جایگاه فلسفی استاد مصباح یزدی بحث کرده و مباحثی درباب براهین اثبات وجود خدا و تبیین توحید را طرح نموده است. سپس به تحلیل و نقد برخی مکاتب فلسفه اخلاقی غرب و تبیین نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه آیت الله مصباح پرداخته است. 

 

فصل یازدهم به سید احمد فردید و منابع فکری او میپردازد. در این فصل آراء فردید در باب وجود شناسی، اسم شناسی و حکمت تاریخ بررسی شده است.

 

فصل دوازدهم ناظر به نظرات سید حسین نصر درباره حکمت خالده و سنت گرایی است. دیدگاه سنتگرایان درباره وحدت ادیان، هنر قدسی و تجدد و مدرنیته از مباحث این فصل است.

 

مؤلف در خاتمه کتاب ضمن نام بردن از برخی از دیگر فیلسوفان معاصر، مباحثی را درباره مهمترین شاخصه های تفکر فلسفی اسلامی معاصر و تحولات جدید در این حوزه طرح کرده است.

 

برخی از ویژگی های کتاب:              

اهتمام به سرنوشت فلسفه اسلامی در عصر جدید و معرفی اساتید فلسفه معاصر،

نثر روان و قابل فهم  اما محکم و دقیق،

انتخاب مناسب شخصیت ها و مواضع آن ها خصوصا توجه به ارائه افکار اساتید زنده فلسفه،

انتخاب مناسب مباحثی که تمرکز فیلسوف بر آن بیشتر بوده است،

طرح موضوعات متنوع و غیر تکراری و آموزند برای دانش پژوه فلسفه و نشان دادن غنای    فلسفه اسلامی معاصر،

آشنا نمودن دانش پژوهان فلسفه با فضای فلسفی معاصر و مباحث نو در فلسفه،

توصیف و گزارش رسا در مباحث مطرح شده،

دوری نکردن از تفکر و فلسفه ورزی و اهتمام به نقادی،

نقل آرای ابتکاری فیلسوفان به نحوی که انسان را به تحقیق و مطالعه فلسفه معاصر علاقه مند میکند و با ایجاد سؤال در ذهن، راه را بر پژوهش بیشتر و تحقیق و مطالعه در کتابهای خود آن فیلسوف باز میکند،

ارائه پیشنهادات راه گشا برای آموزش و گسترش تفکر عقلانی.


انتهای پیامضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک